شهر مدینه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شهر مدینه
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

شهر مدینه

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مفضل بن محمد جندی مکی، نورالدین علی بن محمد زرندی، احمد زمانی، محمد صادق نجمی، محمد باقر بن مرتضی حسینی خلخالی، هادی انصاری، محمد باقر نجفی، محمد محمد حسن شراب ؛ ترجمه و تحقیق: اصغر قائدان، محمدرضا فرهنگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مدينه
سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌
كتاب شناسي موضوعي

پدیدآورندگان :

جعفريان،رسول،1343-(مترجم)
جندي ، مفضل بن محمد ، - 308ق(سرشناسه)
محدثي، جواد ، 1332 -(مترجم)
نجفي ، محمد باقر ، 1345 - 1367(نویسنده همکار)
نجمي، محمد صادق، 1315-(نویسنده همکار)
انصاري، هادي(نویسنده همکار)
حسيني خلخالي، محمدباقر بن مرتضي، - 1337ق.(نویسنده همکار)
زماني، احمد(نویسنده همکار)
شراب، محمدمحمدحسن(نویسنده همکار)
شيخي، حميدرضا، 1337-(مترجم)
فرهنگ، محمدرضا، 1345 -(مترجم)
قائدان، اصغر، 1343 -(مترجم)
قائدان، اصغر، 1343 -(محقق)
بن ادريس، عبدالله عبدالعزيز(نویسنده همکار)
زرندي، نورالدين علي بن محمد، 710 - 802هـ(نویسنده همکار)
افندي، علي بن موسي(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName