مصونیت جزائی دیپلماتیک

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصونیت جزائی دیپلماتیک

مصونیت جزائی دیپلماتیک

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی مؤمنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌هاي‌ سرزميني‌ +
حقوق‌ جزاي‌ بين‌ المللي‌
حقوق‌ ديپلماتيک‌
مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌
توقيف‌ کشتي‌
دولتمردان

پدیدآورندگان :

طوسي ، محمد بن حسن ، 385 - 460ق.(توصیفگر)
يعقوب بن حميد بن كاسب ، - 241ق(توصیفگر)
مومني، مهدي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName