سیمای آموزشی تربیتی مدرسه آقا حسین و آقا جمال خوانساری

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سیمای آموزشی تربیتی مدرسه آقا حسین و آقا جمال خوانساری

سیمای آموزشی تربیتی مدرسه آقا حسین و آقا جمال خوانساری

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید عباس رضوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديران‌ آموزشي‌
معيار هاي‌ آموزشي‌
حوزه‌ هاي‌ علميه‌
اخلاق و تربیت

پدیدآورندگان :

آقا جمال خوانساري ، محمد بن حسين ، - 1125 ق(توصیفگر)
رضوي، عباس(سرشناسه)
محقق خوانساري، حسين بن محمد، 1016-1098ه ق.(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName