آشنایی با مقررات عربستان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با مقررات عربستان
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

آشنایی با مقررات عربستان

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید عبدالوهاب طالقانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عربستان سعودي
مقررات‌ حمل‌ و نقل‌
مقررات‌ واردات‌
مقررات‌ اداري‌

پدیدآورندگان :

طالقاني، عبدالوهاب(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName