مراحل سه‌ گانه اصلاحات ارضی 1330 - 1350ش

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مراحل سه‌ گانه اصلاحات ارضی 1330 - 1350ش

مراحل سه‌ گانه اصلاحات ارضی 1330 - 1350ش

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ‌اکبر خدری ‌زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌
اصلاحات‌ ارضي‌
تاریخ معاصر ایران

پدیدآورندگان :

خدري زاده، علي اکبر(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName