روش های عمده در تبلیغات

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روش های عمده در تبلیغات
 ارتباطات خود را گسترش دهید

روش های عمده در تبلیغات

[منبع الکترونیکی] : ارتباطات خود را گسترش دهید

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یونس شکر خواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغات‌
تبليغات‌ راديو و تلويزيوني‌
تبليغات‌ مطبوعاتي‌

پدیدآورندگان :

شكرخواه ، يونس،1336-(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName