ابو مسلم اصفهانی، مفسری گمنام

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ابو مسلم اصفهانی، مفسری گمنام

ابو مسلم اصفهانی، مفسری گمنام

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود سرمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مفسران قرآن
مفسران قرن چهارم

پدیدآورندگان :

ابو مسلم اصفهاني ، محمد بن بحر ، 254 - 322ق(توصیفگر)
سرمدي، محمود(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName