بررسی روابط عمومی دیجیتال و نقش آن در بهبود اطلاع رسانی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی روابط عمومی دیجیتال و نقش آن در بهبود اطلاع رسانی

بررسی روابط عمومی دیجیتال و نقش آن در بهبود اطلاع رسانی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌
نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌
روابط عمومي‌ ها

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName