خطای نگارشی در نامه نگاری های تجاری

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خطای نگارشی در نامه نگاری های تجاری

خطای نگارشی در نامه نگاری های تجاری

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نامه‌ ها
اسناد تجاري‌

پدیدآورندگان :

نوروزي، محمدرضا(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName