دو نوع رئالیسم؛ خام و انتقادی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دو نوع رئالیسم؛ خام و انتقادی

دو نوع رئالیسم؛ خام و انتقادی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا قائمی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابزار انگاري شناخت
خارج
مشاهدات
مكاتب رئاليسم
نفس الامر
معرفت
واقع‌ گرايي‌ فلسفي‌

پدیدآورندگان :

قائمي نيا، عليرضا(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName