حقوق متقابل مردم و حکومت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حقوق متقابل مردم و حکومت
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

حقوق متقابل مردم و حکومت

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن قدردان قراملکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حق حكومت
تلازم حق و تکليف
مردم‌
حقوق‌
حکومت‌
تکليف

پدیدآورندگان :

قدردان قراملكي ، محمدحسن،1344-(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName