آسیب‌ شناسی ادبیات اجتماعی معاصر با درنگی در باب خشونت و مدارا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آسیب‌ شناسی ادبیات اجتماعی معاصر با درنگی در باب خشونت و مدارا
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

آسیب‌ شناسی ادبیات اجتماعی معاصر با درنگی در باب خشونت و مدارا

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ‌اکبر رشاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آسيب‌شناسي‌ اجتماعي‌
خشونت‌
ادبيات‌ معاصر
مدارا
آسيب‌شناسي‌

پدیدآورندگان :

رشاد، علي اكبر، 1335 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName