ک‍اخ‌ پ‍ارس‍ه‌ ی‍ا ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ن‍ون‍ی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ک‍اخ‌ پ‍ارس‍ه‌ ی‍ا ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ن‍ون‍ی

ک‍اخ‌ پ‍ارس‍ه‌ ی‍ا ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ن‍ون‍ی

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اردشیر خورشیدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار تاريخي‌
آرامگاه‌ها
هخامنشيان‌
کتيبه ها
كاخ‌ها
تخت جمشيد
کاخ حرمسرا
دروازه همه ملل
ایرانگردی و ایران شناسی

پدیدآورندگان :

خورشيديان، اردشير، 1325 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName