داستان ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

داستان ایران
 از سقوط نهاوند تا مرگ افشین‌

داستان ایران

[منبع الکترونیکی] : از سقوط نهاوند تا مرگ افشین‌

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زرین‌کوب‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ +
تاريخ‌ ايران‌
ساسانيان‌
قيام ابو مسلم
اسلام‌[2]
امويان‌
ایرانگردی و ایران شناسی

پدیدآورندگان :

ابو لؤلؤ ، فيروز ، قرن 1ق.(توصیفگر)
حجاج بن يوسف ثقفي ، 40 - 95ق(توصیفگر)
زرين كوب ، عبد الحسين ، 1301 -(سرشناسه)
مختار بن ابوعبيده ثقفي ، 1 - 67ق(توصیفگر)
ابومسلم خراساني، عبدالرحمن بن مسلم، 100 -‏137ق.(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName