بررسی نگرش دینی روستاییان نسبت به مدیریت رفتار با آب در دو منطقه سروستان و کامفیروز استان فارس

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی نگرش دینی روستاییان نسبت به مدیریت رفتار با آب در دو منطقه سروستان و کامفیروز استان فارس

بررسی نگرش دینی روستاییان نسبت به مدیریت رفتار با آب در دو منطقه سروستان و کامفیروز استان فارس

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه فروزانی، منصور شاهولی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس
سروستان
فيروز آباد ( فارس )
انسان مذهبي و خطر تقدس مآبي
جمعيت‌ روستايي‌
خشکسالي‌
کمبود آب‌
مهندسي‌ آب‌
صرفه‌ جويي‌

پدیدآورندگان :

شاه ولي، منصور، 1334 -(نویسنده همکار)
فروزانى، معصومه(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName