اسلام و توسعه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسلام و توسعه
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

اسلام و توسعه

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجمال خلیلیان؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده:‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍وزه‌‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌؛ وی‍راس‍ت‍اران:‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌ ان‍ص‍اری‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلام
دين و توسعه
اسلام وتوسعه اقتصادي
کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌
پيشرفت‌هاي‌ علمي‌

پدیدآورندگان :

انصاري، حميده، 1347 -(ویراستار)
شريفي، محمدجواد، 1360 -(ویراستار)
خليليان اشكذري، محمدجمال(سرشناسه)
مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه(تهیه کننده برنامه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName