در فرنگستان از پست مدرن خبری نیست

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

در فرنگستان از پست مدرن خبری نیست

در فرنگستان از پست مدرن خبری نیست

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: احسان نراقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران
فرا نو گرايي‌
فرهنگ‌ غرب‌
جهاني شدن

پدیدآورندگان :

نراقي، احسان، 1305-(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName