سیگار از نوع زنانه (نگاهی آسیب شناختی به جاذبه استعمال دخانیات در زنان)

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

سیگار از نوع زنانه (نگاهی آسیب شناختی به جاذبه استعمال دخانیات در زنان)

سیگار از نوع زنانه (نگاهی آسیب شناختی به جاذبه استعمال دخانیات در زنان)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوري مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استعمال سيگار
اعتماد به نفس
زنان‌
آسيب‌شناسي‌
دخانيات
سيگار

پدیدآورندگان :

مقدم، سوري(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/19d504a9ef7cd6e5dde612ebf2b50bcd.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName