جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی امیری، احمدرضا قاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رهبري‌ , مديريت‌ , فرهنگ سازماني , نظريه پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي: دانشگاه تهران

چالش ها، موانع و ساز وكارهاي نظام هاي بودجه ريزي در آموزش عالي

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي: دانشگاه تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي اميري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بودجه بندي‌ , آموزش‌ عالي‌ , چالش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی امیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , خرد گرايي‌[1] , غرب شناسي , چشم انداز ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي اميري، محمد مقيمي، فاطمه قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , بودجه بندي‌ , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاهها , مديريت راهبردي , چالش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريدون وردي نژاد، مجتبي اميري، شهلا بهرامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قدرت‌ رقابتي‌ , خبر گزاري‌ ها , فناوري‌ , توسعه‌ فناوري‌ , خبرگزاري ايرنا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چالشها، موانع و ساز و كارهاي نظام هاي بودجه ريزي در
 دانشگاه تهران

چالشها، موانع و ساز و كارهاي نظام هاي بودجه ريزي درآموزش عالي

[منبع الکترونیکی] : چالشها، موانع و ساز و كارهاي نظام هاي بودجه ريزي در دانشگاه تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی امیری ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بودجه بندي‌ , بودجه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.