جستجوي پيشرفته

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 15

سه کلید توان افزایی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کن بلانچارد؛ مترجم: فضل اله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

مدیریت نگرش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان ماکسول؛ مترجم: فضل ا... امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش «رهبری - یادگیری»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: فضل الله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , رهبري‌ , سازمان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ , يادگيري‌[2] , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه کنندگان: رابرت فولمر، جی. برنارد کیز؛ مصاحبه شونده: کریس آرگیریس؛ مترجم: فضل الله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , مصاحبه‌ , توليد علم , مديريت دانش , عدالت سازماني , رفتار سازماني , سازمان يادگيرنده , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله اميني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , مديران , بنگاه هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خلاصه كتاب ساختن براي ماندن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جيمز كالينز، جري پوراس؛ مترجم: فضل الله اميني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بقا , مديريت‌ , شرکت‌‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خلاصه كتاب پنج دشمن كار تيمي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پاتريك لنچيوني؛ مترجم: فضل الله اميني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , بازار يابي‌ , مزیت رقابتی , کار تیمی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خلاصه كتاب مديران كهن هكار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وارن بنيس؛ مترجم: فضل الله اميني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كسب و كار , رهبري‌ , مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردی شرکت گلوکوزان ایران

ارگونومی در صنایع کشورهای در حال صنعتی شدن

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی شرکت گلوکوزان ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مميزي‌ , ارگونومي‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هنر مذاکره

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , مذاکرات‌ ديپلماتيک‌ , مهارت‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , مهارت‌ ارتباطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15