جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وقفيت پرده كعبه , كعبه , هبه پرده كعبه , عثمانيان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عربستان سعودي , وقفيت پرده كعبه , كعبه , هبه پرده كعبه , تصوير روي پرده

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م‍ح‍م‍د ب‍ی‍ب‌ ال‍ب‍ت‍ن‍ون‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه:‌ ه‍ادی‌ ان‍ص‍اری‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عربستان سعودي , كعبه , سفرنامه‌ ها , جهانگردي‌ , حج‌ , مکه‌ , مسجد الحرام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13