جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

درآمدی بر هرمنوتیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مایکل اینوود؛ مترجم: سیدنصیر احمدحسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تأويل , متن , علم هرمنوتيك

منابع دیجیتالی :

مطالعه