جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 22

مفهوم شناسي در باب تربيت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو باقرى، حسين اسكندرى، زهره اسكندرى، مسلم اكبرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

هويت علم دينى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو باقرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژوزه ساراماگو؛ مترجم: خسرو باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , سخنراني‌ , جايزه ادبي نوبل , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روزنه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مژگان نعمت اللهی، محمد زاهدي؛ مترجمان: خسرو باقري، مهران آذر مهر، محمدرضا پنجوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و‌ پرورش‌ + , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌[1] , فناوري‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ مدني‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نگاهي انتقادي از منظر تعليم و تربيت

دانش در تنگناي كاربردپذيري

[منبع الکترونیکی] : نگاهي انتقادي از منظر تعليم و تربيت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشته آل حسيني، خسرو باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم , علوم تربيتي , نو گرايي‌ , خرد گرايي‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

علم دینی و معنای آن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ (فلسفه‌) + , فلسفه‌ علم‌ , دين‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 22