جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زیگموند فروید؛ مترجم: بهزاد برکت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بیلی بتگیت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادگار لارنس دکتروف؛ مترجم: بهزاد برکت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر ای مرز پرگهر فروغ فرخزاد

نشانه شناسی شعر

[منبع الکترونیکی] : کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر ای مرز پرگهر فروغ فرخزاد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد برکت، طیبه افتخاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , نشانه‌ شناسي‌ + , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد بركت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مستمع , ترجمه‌ , مخاطب شناسي , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد بركت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , ترجمه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , متون‌ ادبي‌ , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زیگموند فروید؛ مترجم: بهزاد برکت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکي‌ , خاطرات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رِنالدو ج مادیورو، جوزف بی ویلرایت؛ مترجم: بهزاد برکت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , کهن‌ الگو + , نماد , چرخه‌ حيات‌ , مرگ‌ , روان‌ شناسي‌ يونگ‌ , ضمير نا هشيار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد بركت، طيبه افتخاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , نشانه‌ شناسي‌ + , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد برکت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , متون‌ ادبي‌ , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.