جستجوي پيشرفته

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید بزرگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحريم‌ اقتصادي‌ , کنترل‌ هاي‌ امنيتي‌ , سازمان جهاني تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید بزرگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

حقوق‌ معنوي‌ , سازمان‌ هاي‌ جهاني‌ دفاع‌ از محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , منابع‌ طبيعي‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی

اقتصاد و بازرگانی جهان

[منبع الکترونیکی] : حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید بزرگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ معنوي‌ , ثبت‌ اختراع‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , سازمان جهاني تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميرعبدالله حسيني، وحيد بزرگي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افريقاي جنوبي , بازرگاني‌ خارجي‌ , صادرات , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.