جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

در آخرین روزهای رضا شاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریچارد ا. استوارت؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، کاوه بیات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , تاريخ‌ ايران‌ , جنگ‌ هاي‌ ايران‌ و روس‌ , حكومت پهلوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنگ ایران و انگلیس( 1272-1273 )

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیوتنان بالارد؛ ترجمه: کاوه بیات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , تاريخ‌ ايران‌ , قاجاريه‌ , روابط نظامي‌ خارجي‌ , ايران , روابط خارجي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کاوه بیات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , واژه‌ سازي‌ , فرهنگستان‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مردگان كدام باغ؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کاوه بیات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادوارد براون

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رينولد نيكلسون؛ مترجم: كاوه بيات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

همان حضرات...!

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاوه بيات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریچارد نلسون (بوستون) فرای؛ مترجم: کاوه بیات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسخه‌ شناسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , خاطرات‌ , متون‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , اندرزنامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.