جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 11
شعر و تحولات شعری و تاریخ آن

رنگ کمان تغزل

[منبع الکترونیکی] : شعر و تحولات شعری و تاریخ آن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اوکتاویو پاز؛ مترجم: سعید هنرمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تغزل‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اوکتاویو پاز؛ مترجم: علی اکبر فرهنگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درباره ادبیات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان آپدایک، ا. آلوارز، جوزف پ. بوکه، اوکتاویو پاز، لانیل تریلینگ، مالکوم کاولی، لوئیس کرونن برگر، آرتور کویستلر، آرتور میلر؛ مترجم: احمد میرعلائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌ , مقاله‌ ها , واقع‌ گرايي‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

داستایفسکی شیطان و ایدئولوگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اوکتاویو پاز؛ مترجم: شهروز رشید

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , تحليل‌ ادبي‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعرهای اوکتاویو پاز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اوکتاویو پاز؛ ترجمه: احمد شاملو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

شعر - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , شعر , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صداي ديگر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اوكتاويو پاز؛ مترجم: حشمت جزني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلابي‌ , ادبيات‌ سياسي‌ , ادبيات‌ متعهد , ادبيات‌ ملل‌ , شاعري‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مردی از هزار توی انزوا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریتا گیبرت؛ مترجم: علی بهروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شاعران‌ , آمريكاي لاتين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مردی از هزار توی انزوا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی بهروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شاعران‌ , آمريكاي لاتين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حصوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ديالكتيك تنهايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اوکتاویو پاز؛ مترجم: خشایار دیهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تنهايي , ادبيات‌ ملل‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11