جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم غلامي، غلامرضا پاشا، منصور سوداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهداشت‌ عمومي‌[1] , اميد زندگي , تالاسمی (بیماری) , معنا درماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا حيدريي، غلامرضا پاشا، محمدرضا برنا، احسان كاظمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهواز , دانشجويان‌ , انواع‌ شخصيت‌ , هويت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرح نادري، غلامرضا پاشا، فرزانه مكوندي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهواز , سازگاري‌ اجتماعي‌ , دانش‌ آموزان‌ , پرخاش‌گري‌ , مهارت‌هاي زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا حيدري، داوود قاسمي، غلامرضا پاشا، علي حسين كمالي، پرويز عسگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , هيپنوتيزم‌ , سياست ورزشي , فوتسال , بازيكنان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي زينالي، حسن پاشا شريفي، ميرصلاح الدين عنايتي، پرويز عسگري، غلامرضا پاشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

والدين‌ , روند هاي‌ آموزشي‌ , پرسشنامه‌ها[1] , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا پاشا، سعيد بختيارپور، گيتي اخوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حافظه‌ , موسيقي‌ درماني‌ , جنون‌ جواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهناز خالقي پور، حسن احدي، ميرصلاح الدين عنايتي، غلامرضا پاشا، فرح نادري، محسن مسجدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماران‌ رواني‌ , افسردگي‌ , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا پاشا، رامش بزرگيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهواز , دانشجويان‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌ , روان‌ شناسي‌ , فشار رواني‌ , کمال گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا پاشا؛ نویسندگان همکار: سحر صفرزاده، رؤیا مشاک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , خانه‌ هاي‌ سالمندان‌ , سالخوردگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.