جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد لگنهاوزن؛ مترجم: احمدرضا جلیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كثرت گرايي ديني , توجيه تکثر اديان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بستر اجتماعی سلامت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پال بنت؛ مترجم: احمدرضا جلیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , ساختار اجتماعي‌ , نژاد ها , بهداشت‌ , جنسيت‌ , درمان‌ , افسردگي‌ , رفتار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

انسان و طبیعت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین نصر؛ مترجم: احمدرضا جلیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان و محيط زيست , قداست رعايت اصول محيط زيست , آلودگي‌ محيط‌زيست‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه