جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 18
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی چلونگر، مصطفی پیرمرادیان، سیدرحیم موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصر , عرب‌ ها , جنگ‌ , اسرائيل , اخوان المسلمين , جریان جهادی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قرون دوم تا چهارم قمری

بررسی سهم ایرانیان در پیشبرد تمدن اسلامی از منظر ترجمه علوم

[منبع الکترونیکی] : قرون دوم تا چهارم قمری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی چلونگر، پروین اصغری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايرانيان‌ , تمدن‌ اسلامي‌ , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي چلونگر؛ تهيه كننده: محمدمهدي حاجي پروانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كوفه , تاريخ‌ اسلام‌ , تاريخ‌ تشيع‌ , قيام‌ عاشورا , مردم‌ شناسي‌ , امامان‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی چلونگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كوفه , تاريخ‌ اسلام‌ , قيام‌ عاشورا , عاشورا , امام حسین (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي چلونگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كوفه , قيام‌ عاشورا , مردم‌ شناسي‌ , امام حسین (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی چلونگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ آفريقاي‌ شمالي‌ , فاطميان‌ , آفريقا , تجارت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی چلونگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

غزنويان‌ , فاطميان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی چلونگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عباسيان‌ , غزنويان‌ , فاطميان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

محمد بن حنفیه و قیام کربلا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی چلونگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيام‌ عاشورا , امام حسین (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علی‌ چلونگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كوفه , قيام‌ عاشورا , امام حسین (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 18