جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

خاطرات بولیوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چه گوارا؛ مترجم: بهمن دهگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چه گوارا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اندرو سینکلر؛ مترجم: حیدرعلی رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كوبا , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , انقلاب‌ها , رهبران‌ انقلابي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خاطرات سفر با موتور سیکلت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , خاطرات‌ , داستان‌ , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لاهیگوارا 1967

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عارف ایمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ ها , نويسندگان‌ , مشاهير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خاطرات سفر با موتورسیکلت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارنستو چه گوارا؛ مترجم: رضا برزگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , خاطرات‌ , داستان‌ , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

افسانه چه گوارا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چه گوارا، 1928-1967م.

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بشر , رهبران‌ انقلابي‌ , آمريكاي لاتين , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

میراث انقلابی چه گوارا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اولیویه بیزانسن، میشل لووی؛ مترجم: نیکو پورورزان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ماركسيست , سرگذشت‌ نامه‌ ها , رهبران‌ انقلابي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كوندراد دترز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كوبا , انقلاب‌ها , کمونيسم‌ , مارکسيسم‌[2] , ملي‌ گرايي‌[1] , نهضت‌ هاي‌ آزادي‌ بخش‌[1] , آمريكاي لاتين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چه گوارا - يك شورشي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كوبا , شورش‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , رهبران‌ انقلابي‌ , مارکسيسم‌[1] , مبارزات‌ مسلحانه‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.