جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 24
تجدید نظر اساسی با اضافات

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

[منبع الکترونیکی] : تجدید نظر اساسی با اضافات

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نیا؛ ویراستار: یونس عطایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نیا؛ گردآورنده: عباس خدابخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پژوهش‌ در مديريت‌ , مديريت‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نیا

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , کتابخانه‌ هاي‌ علوم‌ انساني‌ , علوم انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مديريتهاي اجرائي

ساختار نظام اجرایی کشور (قسمت پانزدهم)

[منبع الکترونیکی] : مديريتهاي اجرائي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ اجرايي‌ , مديريت‌ اداري‌ , ساختار اداري‌ , رفتار سازماني , دستگاه هاي اجرايي , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مديريتهاي اجرائي

ساختار نظام اجرایی کشور (قسمت چهاردهم)

[منبع الکترونیکی] : مديريتهاي اجرائي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ اجرايي‌ , مديريت‌ , مديريت‌ اداري‌ , ساختار اداري‌ , رفتار سازماني , دستگاه هاي اجرايي , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نيروي انساني سيستم اداري

ساختار نظام اجرایی کشور (قسمت سيزدهم)

[منبع الکترونیکی] : نيروي انساني سيستم اداري

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , سازمان‌ اداري‌ کشور , ساختار اداري‌ , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نيا، هادي اعظمي، پيروز مجتهدزاده، زهرا احمدي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آفريقا , جغرافياي‌ سياسي‌ , روابط بين‌ الملل‌ , سياست‌ خارجي‌[1] , سياست‌ منطقه‌اي‌[1] , قدرت‌ بين‌ المللي‌ , قدرت‌ سياسي‌ , توسعه‌ منطقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نيا، عيسي رمضاني دارابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , بابلسر , جهانگردي‌ , سياست‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , گردشگري‌ , درياي خزر , بررسي جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نيا، زهرا احمدي پور، عبدالوهاب خوجم لي، سلمان انصاري زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ملل‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , جهاني شدن , فضاهاي مجازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ سياسي‌ , ايران , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 24