جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حسینی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ کشاورزي‌ , دانشگاهها , آموزش‌ کشاورزي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حسینی، نرگس شیخی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , بهره وري‌ , شرکت‌‌ها , توزيع‌ , توليد , مديريت راهبردي , مواد غذايي , مديريت زنجيره تامين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حسینی، امیرسالار محمدی، میرسامان پیشوایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ توليد , مديريت راهبردي , راهبرد‌ها , مديريت زنجيره تامين , تحليل سلسله مراتبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهديه ميرترابي، يوسف حجازي، محمود حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرج , زنان‌ , زنان‌ روستايي‌ , برداشت‌ (کشاورزي‌) , توليدات‌ کشاورزي‌ , تسهيم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهديه السادات ميرترابي، سيدمحمود حسيني، ندا علي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , نگرش‌ , کشاورزي‌ , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حسيني، رضا كرمي، فاطمه خدابنده لو، ليلا خاتمي، اسماعيل فرخي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زيست‌شناختي‌ , جنسيت‌ , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , مورفين , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آزيتا زند، معصومه ارفعي، محمود حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , کارکنان‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , اشتغال , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام مقدس فريماني، محمود حسيني، مهدي ميردامادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , زيست‌ بوم‌ ها +[1] , کشاورزي‌ , مراتع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روح الله رضايي، محمود حسيني، اميد شريفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , جغرافياي‌ روستايي‌ , خشکسالي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , اقتصاد روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميد شريفي، محمود حسيني، علي اسدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بم , بازسازي‌ مناطق‌ زلزله‌زده‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , بازسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14