جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

روش حكمت آموزي در قرآن كريم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد علي حسيني زاده، ابوطالب خدمتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظارت و بازرسی در اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوطالب خدمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيره‌ نبوي‌ , مديريت‌ , نظارت‌[1] , سيره ائمه اطهار ( ع ) , آموزه هاي ديني , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريت علوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوطالب خدمتي، علي آقا پيروز، عباس شفيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امام شناسي , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , برنامه‌ريزي‌ , تصميم‌گيري‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مديريت‌ , نظارت‌[1] , نظارت دروني , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظارت و بازرسی در اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوطالب خدمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيره‌ نبوي‌ , نظارت‌ اجتماعي‌ , روش‌ هاي‌ نظارت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوطالب خدمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين ومديريت , کنترل , عناصر مديريت‌ , نظارت‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مدیریت علوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابو طالب خدمتی، علی آقا پیروز و عباس شفیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افعال امام علي ( ع ) , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

مطالعه