جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليلي عليزاده، بهرام عليزاده، فرزاد جاويدفر، فرخ درويش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توارث‌ , ژنتيک‌ , كلزا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمصطفي صادقي، حبيب اله سميع زاده لاهيجي، فرخ درويش، محمدرضا بي همتا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , توتون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابك دلخوش، اميرحسين شيراني راد، قربان نورمحمدي، فرخ درويش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , كلزا , خشكي , تنش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا مبصر، حسين حيدري شريف آبادي، محسن موسوي نيك، قربان نورمحمدي، فرخ درويش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کمبود آب‌ , برداشت‌ (کشاورزي‌) , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , غني سازي , مس , پتاسيم , گندم , نيتروژن , روي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد ثقة الاسلامي، محمد كافي، اسلام مجيدي هروان، فرخ درويش، قربان نورمحمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کمبود آب‌ , برداشت‌ (کشاورزي‌) , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , آبياري , ارزن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا برادران، اسلام مجيدي هروان، فرخ درويش، مهدي عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , ضريب‌ همبستگي‌ , کشاورزي‌ , كلزا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.