جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 13

دریدا و نظریه معنا در هوسرل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالکریم رشیدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان شناسی , معنا شناسان‌ , نشانه‌ , بيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پایان کتاب ، آغاز نوشتار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژاك دریدا؛ مترجم: شاهین کوهساری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انديشه هاي‌ سياسي‌ , فلسفه‌ , فيلسوفان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

از گراماتولوژی

طبیعت، فرهنگ، نوشتار

[منبع الکترونیکی] : از گراماتولوژی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژاک دریدا؛ مترجم: شاهین کوهساری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه دكارت , فلسفه هگل , انديشه‌ سياسي‌ هگل‌ , ما بعد الطبيعه‌ , تاريخ فلسفه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نامه به یک دوست ژاپنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژاک دریدا؛ مترجم: سعید توکلی پارسان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌ , زبان ژاپني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی خبازی کناری، فرزاد بالو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه الهي , شناخت‌ شناسي‌ , ما بعد الطبيعه‌ , گفتار , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی تبریزنیا، لیلا کشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشانه‌ شناسي‌ + , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نقد ادبي‌ , فلسفه‌ , هنر[1] , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن حسيني موخر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , شعر , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جابه جایی زمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شون کابیت/ ترجمه: مازیار اسلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تلويزيون‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , فرا نو گرايي‌ , فيلم‌ هاي‌ ويديويي‌ +

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرالد وستفال؛ مترجم: جمعه خان افضلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيايش فيلسوف (کتاب) , فلسفه‌ علم‌ , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌ , هرمنوتيک

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13