جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
گزینه جستارها

هرمنو تیک مدرن

[منبع الکترونیکی] : گزینه جستارها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فردریش نیچه، مارتین هیدگر؛ هانس گئورگ گادامر؛ پل ریکور، جانی واتیمو، میشل فوکو، اومبرتو اکو، هیوبرت درایفوس، دیویدکوزنز هوی، استیفن میولهال؛ مترجمان: بابک احمدی، مهران مهاجر، محمد نبوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

رسالت هرمنوتیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل ریکور؛ مترجمان: مراد فرهادپور, یوسف اباذری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درباره استعاره، خود، سیاست و گفتمان

اندیشه های پل ریکور

[منبع الکترونیکی] : درباره استعاره، خود، سیاست و گفتمان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه: سعید هنرمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه غرب , ادبيات‌ علمي‌ و فلسفي‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جانشین ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل ریکور؛ مترجم: م. کاشیگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , عناصر ترجمه‌ , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌ , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا حسيني بهشتي، حسن آبنيكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , هرمنوتيک , هرمنوتيک انتقادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ایدئولوژی و اوتوپیا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل ریکور؛ احمد بستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايدئولوژي , تماميت‌خواهي‌ , مارکسيسم‌[1] , مدينه‌ فاضله‌ , خطابه‌ , تخيل‌ , اوتوپيا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فلسفه و زبان دینی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل ریکور؛ مترجم: سید علی حسنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان دين , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ریکور و هرمنیوتیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدسعید حنایی کاشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم هرمنوتيك , هرمنوتيک

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا حسيني بهشتي، حسن آبنيكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ سياسي‌ , انواع‌ ادبي‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , نقد تأويلي‌ , هرمنوتيک , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.