جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 40
سلام بر حیدر بابا

حیدر بابیه سلام

[منبع الکترونیکی] : سلام بر حیدر بابا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهریار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ترکي‌ , شعر , شعر حيدربابا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حیدربابایا سلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین شهریار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ترکي‌ , شعر , شعر حيدربابا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خاطرات شهریار با دیگران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بیوک نیک اندیش

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خاطرات‌ , غزل‌ , خاطرات شهریار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طنین قرآن در شعر شهریار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرامرز میرزایی، مریم بخشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ ديني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گلچين غزليات شهريار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين شهريار؛ گردآورنده: عليرضا ملكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , شعر معاصر , غزل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شهريار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين شهريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ترکي‌ , غزل‌ , ديوان اشعار , شعر حيدربابا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دعوت الهی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین شهريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , شعر عرفاني‌ , مناجات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد مصطفوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , شعر معاصر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور پایمرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تأويل , ادبيات‌ عرفاني‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , تصحيح متون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل علی محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , سبک‌ شناسي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , حافظ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 40