جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله عباسي، فرزاد بالو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , حکايت‌ + , داستان‌ , مثنوي‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , ادبيات روايي , روايت شناسي , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﺣﺒﻴﺐ ﷲ ﻋﺒﺎﺳﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصوف , صوفيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

متن قرآني و آفاق نگارش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدونيس؛ مترجم: حبيب الله عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قواعد رسم قرآن , كتابت وحي , علوم قرآني , متون‌ ادبي‌ , نگارش‌ ادبي‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بیانیه نوشتار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادونیس؛ مترجم: حبیب الله عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خطابه‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , شعر , فرهنگ‌ اسلامي‌ , گفتار , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روی و آینه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , شعر عرفاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حکايت‌ + , قصه‌ + , نثر , تصوف‌ , صوفيان‌ , کرامت‌ (عرفان‌) , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تحليل جامعه شناختي منظومه «کار شب پا» نيما

جوهر زمان

[منبع الکترونیکی] : تحليل جامعه شناختي منظومه «کار شب پا» نيما

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله عباسي، مرتضي محسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ معاصر , تحليل‌ ادبي‌ , جامعه‌ شناسي‌ ادبيات‌ , شعر آزاد[1] , شعر نيمايي‌ , نقد ادبي‌ , نقد جامعه‌ شناختي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.