جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عزتی پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مباني فلسفي , ادبيات‌ معاصر , فلسفه‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راز داستان كوتاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عزتي پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , پيرنگ‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , شخصيت‌ پردازي‌ , عناصر داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عزتی پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نظم‌ , نقد ادبي‌ , خسرونامه (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شهد ظرافت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عزتي پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خنده , ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , طنز و مطايبه‌ + , طنز نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طرحي از تاريخ طنز ايران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عزتي پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , طنز و مطايبه‌ + , نمايشنامه‌ها , هزل‌ , طنز نويسي , طنز نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.