جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 11

دیو!.... دیو! و با یکه و تنها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بزرگ علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

کسب و کار میسیز وارن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برنارد شا؛ مترجم: بزرگ علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

یکه و تنها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بزرگ علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بزرگ علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ آلماني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , گلستان سعدي , بوستان سعدي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد محبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م. ا به آذين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حماسه ملی ایران (4)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: تئودور نولدکه؛ مترجم: علوی،بزرگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , فتح‌ خراسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حماسه ملی ایران (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: تئودور نولدکه؛ مترجم: علوی،بزرگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , هخامنشيان‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , افسانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نقدي بر كتاب تاريخ و تحول ادبيات جديد ايران

در جستجوي زمان از دست رفته

[منبع الکترونیکی] : نقدي بر كتاب تاريخ و تحول ادبيات جديد ايران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا صديقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ جديد , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چشمهايش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بزرگ علوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , رمان‌ , انقلاب ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11