جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید علی آبادی، امیرحسین علی بیگی، جعفر توکلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمانشاه , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , دانش‌ آموختگان‌ , آموزش‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شرکاء یا رقیبان

ترویج کشاورزی خصوصی و دولتی

[منبع الکترونیکی] : شرکاء یا رقیبان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دینا اومالی؛ مترجم: امیر حسین علی بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , موسسات‌ تجاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شرکاء و رقیبان

ترویج کشاورزی خصوصی و دولتی

[منبع الکترونیکی] : شرکاء و رقیبان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین علی بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخش‌ خصوصي‌ , بخش‌ عمومي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهپر گراوندي، اميرحسين علي بيگي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمانشاه , ذرت , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , کشاورزان‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرحسين علي بيگي، شهرزاد باراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , دانشجويان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , مهارت‌ , کشاورزي‌ , اشتغال , آمادگي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حشمت مرادي، اميرحسين علي بيگي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , كرمانشاه , شيلات‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , عوامل‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.