جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 15

مدیریت دولتی در بستر جهانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , کشورهاي غربي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دیدگاهی تطبیقی

نظامهای پاسخگویی در بخش دولتی

[منبع الکترونیکی] : دیدگاهی تطبیقی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ديوان‌ سالاري‌ , بخش‌ دولتي‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , پاسخ‌گويي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارائه الگویی بومی برای ارتقای روابط مردم و نیروی انتظامی

پاسخگویی پلیس

[منبع الکترونیکی] : ارائه الگویی بومی برای ارتقای روابط مردم و نیروی انتظامی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی

موضوعات :

ارتباطات , مردم‌ , ارتباطات‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , پاسخ‌گويي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی، مجتبی رجب بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت تغيير , مهندسي مجدد , مديريت کيفيت , سازمان يادگيرنده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پژوهشی پیرامون برنامه ریزی نیروی انسانی

مدیریت گرایی در سازمان های دولتی ایران

[منبع الکترونیکی] : پژوهشی پیرامون برنامه ریزی نیروی انسانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی، خدابخش داشگرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی

مديريت دولتي در بستر جهاني

[منبع الکترونیکی] : پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی، حسن دانایی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , بهره وري‌ , خصوصي‌ سازي‌ , كوچك سازي دولت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دیدگاه تطبیقی

نظامهای پاسخگوئی در بخش دولتی

[منبع الکترونیکی] : دیدگاه تطبیقی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اجتماعي‌ , خدمات‌ رفاهي‌ , نظريه‌ حاکميت‌ مردم‌ , پاسخ‌گويي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اندازه دولت

گفتگو

[منبع الکترونیکی] : اندازه دولت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , بهره وري‌ , خصوصي‌ سازي‌ , كوچك سازي دولت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی، نایبعلی پوراصغر

موضوعات :

سازمان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , حقوق‌ کارفرما , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن فقیهی، زهره موسوی کاشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , بخش‌ دولتي‌ , بهره وري‌ , خدمات , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15