جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
انقلاب سوم یا پرسترویکا

سال های گورباچف

[منبع الکترونیکی] : انقلاب سوم یا پرسترویکا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شارل بتلهام؛ مترجم: ناصر فکوهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لورکا و فاشیسم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر فکوهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شاعران‌ , فاشيسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر فکوهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مونيخ , وين , ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ ملل‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , نقد ادبي‌ , فاشيسم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر فكوهي، مهدي حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , وجدان‌ کاري‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , رضايت شغلي , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نوروز در اسطوره

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بدرالزمان قریب، علی بلوکباشی، ژاله آموزگار، حکمت الله ملاصالحی، علی حصوری، مریم مدرس زاده، ناصر فکوهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , تاريخ‌ ايران‌ , جشن‌ هاي‌ ملي‌ , عيد نوروز , اسطوره‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

انسان شناسی اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر فکوهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان شناسي‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر فكوهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ , جهاني شدن , سرمايه فرهنگي , چشم انداز ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر فكوهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم‌ شناسي‌ , شيوه‌ زندگي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , خرده‌ فرهنگ‌ ها , فرهنگ‌ هاي‌ اقليت‌ , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.