جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

مردی با چفیه سفید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر فکور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطرات‌ , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , فروتني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس كريمي، آزاده چلبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دعوي , قدرت , حق‌ حضانت‌ , حقوق‌ کودکان‌ , حقوق‌ مدني‌ , مصونيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رهن اموال فکري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس كريمي، محمد معين اسلام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رهن مرهون , حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ مدني‌ , حقوق‌ معنوي‌ , رهن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس كريمي، حسين كاويار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , حقوق‌ اروپاي‌ غربي‌ , حقوق‌ انگليسي‌-امريکايي‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , حقوق‌ قرارداد ها , قرارداد ها , اينترنت , تجارت الکترونيکي , اتحاديه اروپا , صلاحيت قضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس كريمي، رضا شكوهي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحمل شهادت به سماع , شهود جزئي , شهود مسموعات , حقوق‌ , گواهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تبيين منطقي دليل قضايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادله قطعي , امارات , اماره عقلي , مستند حكم قاضي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.