جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

نیروی ثقل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جرج گاموف؛ مترجم: رضا اقصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ثقل , فرضيه , حساب‌ ديفرانسيل‌ , كوانتوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سرگذشت زمين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژرژ گاموف؛ مترجم: محمود بهزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , فسيل‌ شناسي‌ , کره‌ زمين‌ , منظومه شمسي , سياره , يخبندان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راز آفرينش جهان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژرژ گاموف؛ مترجم: رضا اقصي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حكمت آفرينش , نظام هستي , جهان‌ شناسي‌ , آفرينش‌ , هستي‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پيدايش و مرگ خورشيد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جورج گاموف؛ مترجم: احمد آرام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم‌ هيات‌ , تشريح‌ , منظومه شمسي , خورشيد , ستارگان , اتم , نور خورشيد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.