جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 15

ديوان‌ محتشم‌ كاشاني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بن احمد محتشم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , رباعي‌ , شعر , غزل‌ , قصيده‌ , قطعات‌ ادبي‌ , مثنوي‌ , ديوان اشعار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا ترکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , غزل , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , هفت ديوان محتشم كاشاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شرح شش رباعی محتشم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امير فيروزكوهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معرفي‌ کتاب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , رباعي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , شرح

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کارن جی رافل؛ مترجم: ابوالفضل حری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صفويه , تاريخ‌ ايران‌ , انواع‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , مرثيه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی صدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسخه‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , متون‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , تاريخ رشيدي (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا ترکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , متون‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , تصحيح متون , هفت ديوان محتشم كاشاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف لاطف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيام‌ عاشورا , ادبيات‌ ديني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شعر , مرثيه‌ ها , ادبيات مقايسه اي , امام حسین (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد قاسم هاشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيام‌ عاشورا , ادبيات‌ ديني‌ , شاعران‌ , قصيده‌ , مديحه‌ سرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ترجیع بند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محتشم کاشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اهل بيت ( ع ) , ثنا گويي , ادبيات‌ ديني‌ , ترجيع‌‌ بند , ترکيب‌بند

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مثنویات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی بن احمد محتشم کاشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , مثنوي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15