جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
افزایش امنیت - کاهش هزینه

مزایای کارت های اعتباری جدید

[منبع الکترونیکی] : افزایش امنیت - کاهش هزینه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: محمود مزيناني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌ها , کاهش‌ هزينه‌ , امنيت‌ , کنترل‌ هاي‌ امنيتي‌ , کارت‌هاي اعتباري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: محمود مزینانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , رقابت‌ , هزينه‌ ها , تحليل هزينه-فايده , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: محمود مزینانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , صرفه‌ جويي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.