جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 21
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود سعد سلمان؛ گردآورنده: حسین لسان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , حبسيه‌ ها , شعر , شرح

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 دوره غزنویان یا آل ناصر

شعرای افغانستان (7)

[منبع الکترونیکی] : دوره غزنویان یا آل ناصر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سرورخان گویا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , اديبان‌ , شاعران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

محابس مسعود سعد سلمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحی حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ تاريخي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , زندان ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر محسني نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاثير پذيري از قرآن , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حبسيه‌ ها , شاعران‌ , شعر , ادبيات مقايسه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود تاکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

واژه‌ نامه‌ ها , آثار ادبي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شاعران‌ , نقد ادبي‌ , ديوان اشعار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی صدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نسخه‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , متون‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , تاريخ رشيدي (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 گذری بر زندگی و شعر مسعود سعد سلمان

خسته آفت لهاوور

[منبع الکترونیکی] : گذری بر زندگی و شعر مسعود سعد سلمان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ذوالفقار رهنمای خرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , شاعران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاظم دزفوليان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنداني‌ کردن‌ , ادبيات‌ غنايي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , انواع‌ ادبي‌ , حبسيه‌ ها , شعر , شعر غنايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد احمد الزغول

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنداني‌ کردن‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حبسيه‌ ها , شاعران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد احمد الزغول

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنداني‌ کردن‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حبسيه‌ ها , حماسه‌ سرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 21