جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 11
سرنوشت یک متحد امریکا

آخرین سفر شاه

[منبع الکترونیکی] : سرنوشت یک متحد امریکا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویلیام شوکراس؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

روایت آلمانی از جنگ جهانی دوم

جنگ ناشناخته

[منبع الکترونیکی] : روایت آلمانی از جنگ جهانی دوم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اتو اسکورزنی؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

داستان تاریخی

داریوش، شاه شاهان

[منبع الکترونیکی] : داستان تاریخی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برنار ابرت، خرم راشدی؛ مترجم: عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فرانسوي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ تاريخي‌ , پادشاهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سرگذشت لیدی همیلتون زیباترین زن اروپا

همسر زیبای سفیر

[منبع الکترونیکی] : سرگذشت لیدی همیلتون زیباترین زن اروپا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژیلبر سینوئه؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , زنان‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , سفرا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دنباله داستان شهرزاد قصه گو

هزار و یک شب

[منبع الکترونیکی] : دنباله داستان شهرزاد قصه گو

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نجیب محفوظ؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , قصه هاي هزار و يك شب , داستان های عربی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دانه های پراکنده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شوقی دلال؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سرنوشت یک متحد آمریکا

آخرین سفر شاه

[منبع الکترونیکی] : سرنوشت یک متحد آمریکا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویلیام شوکراس؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , روابط خارجي , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گمشده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تامس هاوزر؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سانتياگو ( شيلي ) , تاريخ‌ , خاطرات‌ , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژیلبر سینوئه؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، شکوفه چوبک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در آخرین روزهای رضا شاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریچارد ا. استوارت؛ مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، کاوه بیات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , تاريخ‌ ايران‌ , جنگ‌ هاي‌ ايران‌ و روس‌ , حكومت پهلوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11